Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Miasta Olecko

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Olecka z siedzibą w Olecku przy Placu Wolności 3, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@warmiainkaso.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w „Systemie Powiadomień Klienta” (SPK) i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust. 1, pkt. a,c RODO,
 5. podanie danych jest niezbędne do realizacji zadania związanego z SPK,
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony lub do momentu wycofania numeru z bazy danych.