Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Miasta Olecko

   Co to jest e-urząd?

Strefa usług elektronicznych jest portalem (portal eUrząd), którego celem jest stworzenie spójnego systemu dostępu do wszystkich zasobów i usług elektronicznych świadczonych przez Urząd. Portal umożliwia również dostęp do zasobów i usług elektronicznych świadczonych przez inne jednostki administracji publicznej różnych szczebli, które mogą być przydatne dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Usługi świadczone poprzez portal można podzielić na dostępne publicznie i nie wymagające rejestracji w portalu oraz na wymagające rejestracji i sprawdzenia tożsamości osoby korzystającej z usługi.

Usługi dostępne publicznie to np. dostęp do informacji o planie i wykonaniu budżetu, czy wyszukiwarka mienia. Dostęp do tych usług uzyskasz wybierając odpowiednie pozycje z menu głównego.

Usługi wymagające rejestracji w portalu obejmują:

  • Dostęp do informacji o Twoich: zobowiązaniach podatkowych (składniki podatku, raty, zrealizowane płatności), opłatach, prowadzonych sprawach i wymienianej korespondencji oraz wpisach w rejestrach (np. rejestr zezwoleń na sprzedaż alkoholu, rejestr umów dzierżawnych itd.),

  • Możliwość realizacji płatności zobowiązań podatkowych.


W portalu eUrząd możesz uzyskać dostęp do własnych danych ale również do danych osób prawnych i fizycznych, które reprezentujesz. Możesz również w ich imieniu realizować płatności. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do danych innych niż Twoje, musisz złożyć stosowne upoważnienie w momencie rejestracji.


Rejestracja na portalu eUrząd wymaga posiadania konta na platformie ePUAP i wypełnienia formularza wniosku o dostęp (odnośnik do formularza znajduje się na stronie głównej). Portal eUrząd jest zintegrowany z ogólnopolską elektroniczną platformą usług administracji publicznej ePUAP. Platforma ePUAP umożliwia obywatelom i przedsiębiorcom zakładanie na niej własnych kont i prowadzenie z nich korespondencji z urzędami administracji publicznej. Urzędy administracji publicznej z kolei, publikują na platformie ePUAP elektroniczne formularze umożliwiające załatwianie spraw bez konieczności wizyty w urzędzie.Po wypełnieniu formularza wniosku o dostęp i podpisaniu go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym możesz przesłać go elektronicznie do urzędu. 

Potwierdzeniem przesłania będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które otrzymasz na Twoje konto na platformie ePUAP. Następnie niezwłocznie (jednak w terminie nie później niż do 7 dni) otrzymasz informację z Urzędu o rejestracji na portalu eUrząd. Do logowania do systemu eUrząd będziesz używał swojego konta z platformy ePUAP. Jeżeli nie masz jeszcze konta, a chciałbyś zapoznać się z funkcjonowaniem systemu, to zaloguj się używając konta: demo z hasłem: demo.

W Katalogu usług systemu eUrząd znajdują się odwołania do innych formularzy elektronicznych opublikowanych przez Urząd. Możesz korzystać z nich analogicznie, jak z formularza wniosku o dostęp.Coraz więcej różnych instytucji administracji publicznej udostępnia usługi elektroniczne. Przykładem może być Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki. Wybierając pozycję Rejestr Przedsiębiorców w menu głównym portalu eUrząd uzyskujemy dostęp do wyszukiwarki w CEIDG.W Katalogu usług będą sukcesywnie pojawiać się odsyłacze do innych, przydatnych dla naszych mieszkańców i przedsiębiorców usług, świadczonych przez różne jednostki administracji publicznej.Jeżeli chcieliby Państwo podzielić się z nami swoimi uwagami, dotyczącymi działania portalu eUrząd, to prosimy o wypełnienie formularza.

Instrukcja zakładania konta na platformie e-urząd.

Aby móc korzystać z e-urzędu konieczne jest posiadanie tzw.profilu zaufanego na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
Instrukcja zakładania konta na ePUAP
Wejdź na stronę https://eurzad.olecko.pl i złóż wniosek o konto, następnie zostaniesz przekierowany na ePUAP.
Na platformie ePUAP zostanie do Ciebie przesłana wiadomość zwrotna, w której otrzymasz login i hasło. Szukaj jej klikając na „Moja skrzynka”.
Wejdź ponownie na stronę https://eurzad.olecko.pl i zaloguj się korzystając z loginu i hasła które otrzymałeś. Po zalogowaniu się w zakładce Twoje konto będziesz mógł zmienić hasło.

Za pośrednictwem platformy e-urząd można dokonać następujących płatności:
- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportu
- opłaty wywóz odpadów komunalnych
- opłaty za dzierżawę
- opłaty za wieczyste użytkowanie

Za pomocą portalu można również:
- sprawdzić harmonogramy płatności, kwoty należności i realizacji płatności
- skierować do urzędu dowolne pismo
- wypełnić konkretne formularze jak np. deklarację za gospodarowanie odpadami czy deklaracje podatkowe

W specjalnej zakładce dostępne są także inne usługi takie jak „Historia pojazdu”, „Bezpieczny autobus” czy „Elektroniczne Księgi wieczyste”

INSTRUKCJA - ZAŁOŻENIE KONTA NA PLATFORMIE ELEKTRONICZNY URZĄD

Jeśli posiadasz konto na ePUAP przejdź do pkt nr 3

1. Załóż konto na ePUAP
Będzie potrzebny PESEL, adres Twojego konta e-mail i Twój nr telefonu kom., na który zostanie wysłany SMS z jednorazowym hasłem.
Wejdź na stronę www.epuap.gov.pli podążaj zgodnie z instrukcją (załóż konto)
Zwróć uwagę, jeśli masz podwójne nazwisko, by wpisać je identycznie jak w dowodzie
Profil zaufany możesz założyć również za pośrednictwem swojego banku

2. Potwierdź osobiście swój profil zaufany w ciągu 14 dni- (jeśli zakładasz profil za pośrednictwem banku potwierdzenie jest w formie elektronicznej)
Możesz to zrobić w dowolnej placówce – ich lista dostępna będzie po tym jak zarejestrujesz się na ePUAP

Placówki w Olecku:
Urząd Miejski w Olecku – Plac Wolności 3 - Punkt Obsługi Klienta – pokój nr 3
Urząd Skarbowy w Olecku, ul. Wojska Polskiego 7
Pamiętaj, by zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport!

3. Teraz możesz już założyć konto i korzystać z e-urzędu
Wejdź na stronę https://eurzad.olecko.pli "złóż wniosek o konto(automatycznie zostaniesz przekierowany na platformę ePUAP)
Następnie kliknij Załatw sprawę.
Zaloguj się do ePUAP.
Gdy wyświetli się wniosek wypełnij odpowiednie pola.
Następnie kliknij podpisz › podpisz profilem i podążaj zgodnie z instrukcją (wpisz kod który otrzymasz SMSem i kliknij wyślij.

4. Oczekuj na wiadomość - na platformie ePUAP zostanie do Ciebie przesłana wiadomość zwrotna, znajdziesz ją w "Moja skrzynka" będzie to Urzędowe Poświadczenie Doręczenia
W kolejnej wiadomości otrzymasz login i hasło - szukaj ich w załączniku

5. Wejdź ponownie na stronę https://eurzad.olecko.pli zaloguj się korzystając z loginu i hasła które otrzymałeś.
Po zalogowaniu się w zakładce Twoje konto będziesz mógł zmienić hasło.