Strzałka
Informacje publiczne
Logo Uni Europejskiej z opisem
× Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Klauzula informacyjna w związku z RODO

Tożsamość administratora
Administratorem danych osobowych jest Gmina Olecko reprezentowana przez Burmistrza Olecka, z siedzibą w Olecku (19-400), przy Placu Wolności 3.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@olecko.eu lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Olecku, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
1) art. 6 ust. 1 lit a i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
2) podanie danych jest niezbędne do założenia konta i korzystania z portalu erzad.olecko.pl
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości, jak również podmiotom przetwarzającym je na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Okres przechowywania danych
Dane będą przechowywane przez okres istnienia konta użytkownika na portalu eurzad.olecko.pl
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania oraz usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych, po okresie, o którym mowa powyżej.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO):
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa,
Telefon: 22 860 70 86.