Informacje publiczne


Z uchwałami Rady Miejskiej w Olecku można zapoznać się w serwisie http://olecko.esesja.pl. Mieszkańcy oprócz Rejestru uchwał mogą tu znaleźć informacje dotyczące posiedzeń Rady Miejskiej, w tym wykazy głosowań imiennych, projekty uchwał oraz porządki obrad Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej w Olecku.